Z důvodu nedostatečného počtu přihlášených

závodníků je RC Grand Prix F1 KnO zrušeno!

Náhradní termín bohužel nebude.