Přihlášení do závodu prostřednictvím webové aplikace MyRCM – zde!!

 

ZÁVODNÍ KATEGORIE:

 

TC Hobby:

Tato kategorie je primárně určena začínajícím jezdcům, dětem a majitelům komerčních RTR setů!!

– podvozek TC 4WD nebo 2WD v měřítku 1:10

– motor: střídavý 21,5T časování povoleno nebo stejnosměrný min. HPI Saturn 27T

– regulace: libovolná v Zero Boost režimu

– převodový poměr : pro střídavé motory min 6:1, pro stejnosměrné min 7:1

– pneu: gumové bez omezení výrobce, mazaní povoleno

Formule 1:10:

– podvozek 2WD formuloveho typu v měřítku 1:10

– libovolná karoserie tvaru F1

– motor: střídavý 21,5T EFRA legal a více závitů, časování motoru povoleno, nebo DC HPI Saturn 27T

– regulace: libovolná v Zero Boost režimu

– převodový poměr není omezen

– pneu: gumové bez omezení výrobce, mazaní povoleno

TC Stock 17,5T 1:10:

– podvozek TC 4WD nebo 2WD v měřítku 1:10

– motor: běžný komerčně dostupný střídavý 17,5T (časování motorů povoleno) nebo stejnosměrný min. 20T

– regulace: libovolná v Zero Boost režimu

– převodový poměr : 4,0 : 1

– maximální šířka podvozku 190mm

– maximální šířka karoserie 200 mm

– křídlo včetně bočnic nesmí přesahovat výšku střechy karoserie

– pneu: gumové bez omezení výrobce, mazaní povoleno

 

TC Open 1:10:

– podvozek TC 4WD nebo 2WD v měřítku 1:10

– motor: bez omezení

– regulace: libovolná

– maximální šířka podvozku 190mm

– maximální šířka karoserie 200 mm

– křídlo včetně bočnic nesmí přesahovat výšku střechy karoserie

– pneu: gumové bez omezení výrobce, mazaní povoleno

  Minimální počet jezdců v jedné kategorii je pět !! 

 

Technická pravidla:

Baterie:  

2S Lipo/LiHV v pevném obalu, nebo 6S NiMh/NiCd, bez omezení kapacity

 Je zakázáno:

Elektronické zařízení ovlivňující stabilizaci modelu, geometrii kol, směr jízdy, výkon motoru nebo nastavení regulátoru a nebo účinnost brzd jiným způsobem než běžnými povely řízení a plynu z vysílače závodníka (např. Gyro, AVC, apod.). Aktivní zařízení měnící aerodynamické vlastnosti nebo odpružení.

  

Obecná pravidla/informace:

Časový harmonogram:

08:00     Registrace k závodu a tréninky

09:45     Rozprava a losování ceny za včasné přihlášení

10:00     Start kvalifikačních jízd

18:00     Konec finálových jízd

18:30     Vyhlášení výsledků

Startovné:

Startovné 400,- Kč, druhá kategorie za 100,- Kč.
Junioři do 15ti let 200,- Kč, druhá kategorie 50,-Kč.

Přihlášení do závodu možné pouze prostřednictvím webové aplikace MyRCM.
Výjimečné přihlášení v den závodu bude za poplatek 100,-Kč
Zapujčení čipu 100,-Kč

 

Obecné informace a pokyny:

Účastníci a návštěvníci (diváci) se akce účastní na vlastní nebezpečí a jsou zodpovědní za veškeré škody, případně újmy na zdraví či jiné újmy, které ostatním účastníkům,návštěvníkům ( divákům), pořadateli, nebo třetím stranám svým chováním na závodech případně způsobí. Odpovědnost za juniory a děti nese po celou dobu trvání závodu jeho zákonný zástupce.

Povinnosti závodníků:

Každý jezdec je povinen dodržovat čistý styl jízdy a fair play. Nebezpečná jízda způsobující poškození jiného modelu či úmyslné bránění v jízdě bude vedením závodu trestána (penalizace, STOP and GO apod). Závodníci jsou povinni uposlechnout pokynů organizátorů závodu a být včas před startem své jízdy na tribuně. V případě unfair chování během závodu (např. zkracování tratě, přejížděním mantinelů apod.), tak i v celé oblasti areálu haly je oprávněn organizátor provést penalizaci dle vlastního rozhodnutí s konečnou platností.

Po skončení jednotlivých jízd je závodník povinen odložit model na odkládací lavici a jít se postavit na místo nasazovače!

Nedostavení se na místo nasazovaní bude vedením závodu bráno jako porušení pravidel závodu a potrestáno!

Pokud účastník závodu „dále jen nasazovač“ nasazuje model, je povinen dbát zvýšené opatrnosti, neohrozit jiného účastníka závodu a v žádném případě nevbíhat bez rozmyslu do dráhy, ale dbát na svou bezpečnost a bezpečnost ostatních účastníků. Zároveň nesmí ohrozit ani omezit jízdu ostatních modelů na dráze. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů a pořizování fotografií a audio/videodokumentace:

 

V souladu s ustanovením §5 zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění potvrzením registrace a zaplacením startovného účastník závodů uděluje RC Carsclub Ostrov, z.s., Lidická 1355, 36301 Ostrov  dobrovolně souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby evidence při závodech a současně také pro potřeby evidence v seriálu závodů. Veškeré poskytnuté osobní údaje může pořadatel evidovat a zpracovávat také po ukončení závodu. Současně uděluje souhlas s pořizováním fotografií a jiných audio/video materiálů při činnostech vyplývajících z účasti na závodech, jako jsou tréninky, závody apod. s možností zveřejnění fotografií na materiálech a webových stránkách RC Carsclub Ostrov, z.s., Lidická 1355, 36301 Ostrov.

Organizátor si vyhrazuje právo zkontrolovat nastavení pro jednotlivé kategorie a v případě nesplnění podmínek nepustit model do závodu !! Dále si vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu pravidel a úpravu časového harmonogramu.

Systém závodu:

Kvalifikace – 3x5min – výsledek je bodově ohodnocen. Nejhorší výsledek se škrtá. Pořadí z kvalifikace určí pořadí na startu do finálových jízd a rozdělení do skupin.
Finále – 3x5min nebo 4x5min – výsledek je bodově ohodnocen. Nejhorší výsledek se škrtá. Výsledky finálových jízd určí konečné pořadí v jednotlivých skupinách.

Vyhodnocení seriálu:

Do celkového pořadí seriálu se v letošní sezoně 2024 započítávjí 4 nejlepší výsledky.  Pro vyhlášení celkových výsledků jednotlivých kategorií je nutné, aby se odjeli minimálně 4 z 5 závodů. 

Bodování seriálu závodů:

1.místo – 100 bodů
2.místo – 80 bodů
3.místo – 70 bodů
4.místo – 65 bodů
5.místo – 61 bodů
6.místo – 60 bodů
7.místo – 58 bodů
8.místo – 56 bodů
9.místo – 54 bodů
10.místo – 52 bodů

11.místo – 50 bodů
další místa vždy o jeden bod méně

 

 

Ostatní:

Prodlužováky, párty stany, stolky a židle s sebou.