Přihlášení do závodu prostřednictvím webové aplikace MyRCM – zde!!

 

ZÁVODNÍ KATEGORIE:

 

TC Hobby:

Tato kategorie je primárně určena začínajícím jezdcům, dětem a majitelům komerčních RTR setů!!

– podvozek TC 4WD nebo 2WD v měřítku 1:10

– motor: střídavý 21,5T (časování není povoleno!!) nebo stejnosměrný min. HPI Saturn 27T

– regulace: libovolná v Zero Boost režimu

– převodový poměr : pro střídavé motory min 6:1, pro stejnosměrné min 7:1

– pneu: gumové bez omezení výrobce, mazaní povoleno

Formule 1:10:

– podvozek 2WD formuloveho typu v měřítku 1:10

– libovolná karoserie tvaru F1

– motor: střídavý 21,5T EFRA legal a více závitů, časování motoru povoleno, nebo DC HPI Saturn 27T

– regulace: libovolná v Zero Boost režimu

– převodový poměr není omezen

– pneu: gumové bez omezení výrobce, mazaní povoleno

TC Stock 17,5T 1:10:

– podvozek TC 4WD nebo 2WD v měřítku 1:10

– motor: střídavý 17,5T (časování motorů povoleno) nebo stejnosměrný min. 20T

– regulace: libovolná v Zero Boost režimu

– převodový poměr : min 4,0:1

– maximální šířka podvozku 190mm

– maximální šířka karoserie 200 mm

– křídlo včetně bočnic nesmí přesahovat výšku střechy karoserie

– pneu: gumové bez omezení výrobce, mazaní povoleno

TC Stock 13,5T 1:10:

– podvozek TC 4WD nebo 2WD v měřítku 1:10

– motor: pouze HobbyWing  Justock G2 13,5T

– regulace: pouze HobbyWing XR 10 Justock (s originálním softwarem)

– převodový poměr : 4,5:1 

– maximální šířka podvozku 190mm

– maximální šířka karoserie 200 mm

– křídlo včetně bočnic nesmí přesahovat výšku střechy karoserie

– pneu: jednotné Hot Race 32R, k dostání na závodě , mazaní povoleno

V případě zjištění jakékoliv nepovolené manipulace s regulátorem nebo motorem bude závodník diskvalifikován nejen z daného závodu, ale i z celého seriálu. Důkazní břemeno je na straně závodníka – tedy v případě nejasností musí závodník prokázat, že jeho technika odpovídá technickým předpisům. V této kategorii jde především o co nejvyrovnanější podmínky a jakýkoliv pokus o podvádění nebude tolerován !!!

TC Open 1:10:

– podvozek TC 4WD nebo 2WD v měřítku 1:10

– motor: bez omezení

– regulace: libovolná

– maximální šířka podvozku 190mm

– maximální šířka karoserie 200 mm

– křídlo včetně bočnic nesmí přesahovat výšku střechy karoserie

– pneu: gumové bez omezení výrobce, mazaní povoleno

 RC Truck 1:10 (17,5T):

– podvozek TC 4WD nebo 2WD v měřítku 1:10

– motor: střídavý Hobbywing V10 G1 17,5T, SkyRC Ares 17,5T nebo G-Force SuperSonic 17,5T (časování nastaveno na neutrální pozici od výrobce, tzn. 30°), k zakoupení u pořadatele.

– regulace: libovolná v Zero Boost režimu, nemá-li regulátor možnost nastavení Zero Boost, všechny       výkonnostní parametry plynu budou na nejnižší možné hodnotě.

– převodový poměr : min 4,0:1

– maximální šířka podvozku 190mm

– maximální šířka karoserie 200 mm

– karoserie: realistická závodního tahače (Truck)

– minimální výška podvozku s karoserií 180mm

– pneu: libovolné gumové , mazaní povoleno

 Minimální počet jezdců v jedné kategorii je pět. V případě, že bude méně jezdců přihlášených do dané kategorie, dojde ke sloučení s kategorií technicky nejbližší. V případě sloučení kategorií budou výsledky vyhlášneny pro každou kategorii zvlášť.

 

Technická pravidla:

Baterie:  

2S Lipo/LiHV v pevném obalu, nebo 6S NiMh/NiCd, bez omezení kapacity

 Je zakázáno:

Elektronické zařízení ovlivňující stabilizaci modelu, geometrii kol, směr jízdy, výkon motoru nebo nastavení regulátoru a nebo účinnost brzd jiným způsobem než běžnými povely řízení a plynu z vysílače závodníka (např. Gyro, AVC, apod.). Aktivní zařízení měnící aerodynamické vlastnosti nebo odpružení.

  

Obecná pravidla/informace:

Časový harmonogram:

08:00     Registrace k závodu a volné tréninky

09:15     Rozprava a losování ceny za včasné přihlášení

09:30     Start kvalifikačních jízd

18:00     Konec finálových jízd

18:30     Vyhlášení výsledků

Startovné:

Startovné 200,- Kč, druhá kategorie za 100,- Kč.
Junioři do 15ti let 100,- Kč, druhá kategorie 50,-Kč.

Nasazování budou zajišťovat jezdci z předchozí rozjížďky

Za opakované kolizní chování na trati bude závodník penalizován „stop and go“, které jezdec provede v boxové uličce pod tribunou pro piloty.

Model po opravě se do jízdy může vrátit pouze výjezdem z boxové uličky pod tribunou pro piloty.

Systém závodu:

Kvalifikace – 3x5min – výsledek je bodově ohodnocen. Nejhorší výsledek se škrtá. Pořadí z kvalifikace určí pořadí na startu do finálových jízd a rozdělení do skupin.
Finále – 3x5min nebo 4x5min – výsledek je bodově ohodnocen. Nejhorší výsledek se škrtá. Výsledky finálových jízd určí konečné pořadí v jednotlivých skupinách.

Vyhodnocení seriálu:

Do celkového pořadí seriálu se započítává max 5 nejlepších výsledků.  Pro vyhlášení celkových výsledků jednotlivých kategorií je nutné, aby se odjeli minimálně 4 z 6 závodů. 

Bodování seriálu závodů:

1.místo – 22 bodů
2.místo – 18 bodů
3.místo – 15 bodů
4.místo – 12 bodů
5.místo – 11 bodů
6.místo – 10 bodů
7.místo –   9 bodů
8.místo –   8 bodů
9.místo –   7 bodů
10.místo – 6 bodů

11.místo – 5 body
12.místo – 4 body
13.místo – 3 body
14.místo – 2 body

15.místo – 1 bod

16.místo a více – 0 bodů

 

Ostatní:

Prodlužováky, párty stany, stolky a židle s sebou.