Vytrvalostní týmový šestihodinový závod

Závod je určen pro jednotlivé týmy o minimálně 3 členech (střídavě 1 pilot, 1 technik a 1 nasazovač). Tým absolvuje závod s jedním modelem u kterého je možno vyměnit jakýkoliv díl s výjimkou základové desky/plata, která bude před zahájením závodu označena a kterou je možno vyměnit pouze po konzultaci s ředitelem závodu. Počet týmů je omezen pouze na 9 a každý tým je povinen před startem nahlásit svého vedoucího. Je povolena komunikace interkomem mezi právě jedoucím závodníkem a depem. Interkom nesmí rušit ostatní závodníky. 

Systém závodu

Kvalifikační jízdy se nejedou a týmy budou zařazeny na startovní rošt na základě losování startovní pozice na dráze (zároveň i místa na tribuně a pozice nasazovače) po rozpravě. Vyhodnocení závodu probíhá na základě celkových odjetých kol.

Baterie a kola se mění výhradně na místech tomu určených a na dráhu se vjíždí z boxové uličky, tak jako po opravách v depu. Opravy modelu musí probíhat v depu jednotlivých týmů. Výměna pilotů je z důvodu malých rozměrů tribuny na ní nahoře zakázána, tak jako na jejích schodech a bude probíhat mimo tribunu. Nasazování modelů na dráze bude zajišťovat vždy jeden člen z každého týmu z místa, které se si týmy vylosovali. 

Technika
Podvozek:  
jsou povoleny libovolné komerčně dostupné TC 4WD podvozky v měřítku 1:10 o max šířce 190mm. Povoleny jsou jen komerčně dostupné tuningové díly a vlastní úpravy nejsou v žádném případě povoleny!!

Karoserie: polomaketová (GT, DTM, LeMans apod.)o max šířce 200mm. Jsou povoleny nové GT karoserie šíře 190mm, které se jeli v indoor sezoně v kategoriích Stock GT. Naopak nejsou povoleny tyto karoserie: Bitty Design: M15, M410, MC10 a závodní okruhové. V případě nejasností nám pošlete odkaz na vaši karoserii k posouzení.V případě nejasností nám pošlete odkaz na vaši karoserii k posouzení na email rcdraha@kabel1.cz .                                                                                                                  
Motor: komerčně dostupný střídavý 17.5T, počet závitů musí být továrně na motoru vyznačen , „časování motorů max 30°“!!!

Regulátor: nastavení „Zero Boost“

Převod : „FDR“ rozmezí 4,0 – 4,2:1

Baterie:  LiPo /LiHV omezeny jmenovitým napětím 7,4V (resp. 7,6V) a musí být v netříštivém obalu s dutinkami na výstupních svorkách. Nabíjení LiPo baterií je v průběhu závodu možné pouze v bezpečnostních vacích. Nedodržení této podmínky znamená z důvodu vážného porušení bezpečnosti diskvalifikaci ze závodu.

Pneu:  předepsané HotRace 32R. Součástí startovného jsou 2 sady. Třetí sada bude k dispozici k zakoupení u pořadatele. Celkově tedy týmy mohou mít 3 sady kol 

Pro tréninkové jízdy nejsou kola předepsána

Startovné:  2200,-Kč/tým

Přihlášení: přes MyRCM, vytvořte si dle vašeho uvážení registrovaný nebo i neregistrovaný účet, se specifickým návzem vašeho týmu a přihlašte se nejpozději do 28.8. 23:59hod!!                                                                                                                                                                                                                                                                                
Je zakázáno:

Elektronické zařízení ovlivňující stabilizaci modelu, geometrii kol, směr jízdy, výkon motoru nebo nastavení regulátoru a nebo účinnost brzd jiným způsobem než běžnými povely řízení a plynu z vysílače závodníka (např. Gyro, AVC, apod.). Aktivní zařízení měnící aerodynamické vlastnosti nebo odpružení.

Předpokládaný časový harmonogram

Pátek

volný trénink               15:00 – 20:00 s měřením času jednotlivých kol

Sobota

Prezentace/registrace 09:00 – 09:30

Technická kontrola:     09:30 – 10:30

Rozprava:                    10:30 – 10:50

Losování start. Pozic    10:50 – 11:00

Pauza na oběd:            11:00 – 12:00

Finále:                         12:00 – 18:00

Vyhlášení:                   18:30

Nutné vybavení a příslušenství:
Stolek s židlí, prodlužovák, LAMPIČKA, proviant a hlavně dobrá nálada

Obecné informace a pokyny

Účastníci a návštěvníci (diváci) se akce účastní na vlastní nebezpečí a jsou zodpovědní za veškeré škody, případně újmy na zdraví či jiné újmy, které ostatním účastníkům,návštěvníkům ( divákům), pořadateli, nebo třetím stranám svým chováním na závodech případně způsobí. Odpovědnost za juniory a děti nese po celou dobu trvání závodu jeho zákonný zástupce.

Povinnosti závodníků

Každý jezdec je povinen dodržovat čistý styl jízdy a fair play. Nebezpečná jízda způsobující poškození jiného modelu či úmyslné bránění v jízdě bude vedením závodu trestána (penalizace, STOP and GO apod). Závodníci jsou povinni uposlechnout pokynů organizátorů závodu a být včas před startem své jízdy na tribuně. V případě unfair chování během závodu (např. zkracování tratě, přejížděním mantinelů apod.), tak i v celé oblasti areálu haly je oprávněn organizátor provést penalizaci dle vlastního rozhodnutí s konečnou platností. Nedostavení se na místo nasazovaní bude vedením závodu bráno jako porušení pravidel závodu a potrestáno! Pokud účastník závodu „dále jen nasazovač“ nasazuje model, je povinen dbát zvýšené opatrnosti, neohrozit jiného účastníka závodu a v žádném případě nevbíhat bez rozmyslu do dráhy, ale dbát na svou bezpečnost a bezpečnost ostatních účastníků. Zároveň nesmí ohrozit ani omezit jízdu ostatních modelů na dráze. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů a pořizování fotografií a audio/videodokumentace:

V souladu s ustanovením §5 zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění potvrzením registrace a zaplacením startovného účastník závodů uděluje RC Carsclub Ostrov, z.s., Lidická 1355, 36301 Ostrov  dobrovolně souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby evidence při závodech a současně také pro potřeby evidence v seriálu závodů. Veškeré poskytnuté osobní údaje může pořadatel evidovat a zpracovávat také po ukončení závodu. Současně uděluje souhlas s pořizováním fotografií a jiných audio/video materiálů při činnostech vyplývajících z účasti na závodech, jako jsou tréninky, závody apod. s možností zveřejnění fotografií na materiálech a webových stránkách RC Carsclub Ostrov, z.s., Lidická 1355, 36301 Ostrov.

Organizátor si vyhrazuje právo zkontrolovat nastavení pro jednotlivé kategorie a v případě nesplnění podmínek nepustit model do závodu !! Dále si vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu pravidel a úpravu časového harmonogramu.